Nedan visas två filmer från bygget med skogsstugan (se även menyrad högst upp). En enkel krananordning byggdes för att hissa upp torven som skall täcka det ca 40 m2 stora taket.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ett par filmer från kursen i Kanada 2007.

Första filmen visar utsågningen av en square notch (fyrkantsknut) till loftbjälklaget. Många av momenten kan med fördel göras med motorsåg som här, även de som kräver högsta precision, man måste dock vara mycket försiktig när man använder toppen på såget för att undvika kast.

Andra filmen visar en delning av en stock med ett tvåhandssåg, fördelen är att man har var sin sida att kontrollera linjen man sågar efter.