Följ ett litet pågående rundtimringsprojekt av en skogsstuga på 15 m2.

Nedan en film från arbetet med torvtaket där en enkel kran byggdes med några plankor och en fyrhjuling som vinschar upp säckarna.